Reglement 2020

Korrektionsskemaer
Det er på eget ansvar, om man undlader korrektionsskemaer på sektionens flyvninger.
Når korrektionsskemaer anvendes, udfyldes de efter DdB’s reglement
Kurveattester og mærkesedler skal anvendes i alle uger med to flyvninger.
Mærkesedler anbringes ved udflyvningslemmen på sektionens flyvninger.

Gebyrer & kontingent

Sekt. 52’s gebyr på flyvninger 2020: 5 kr. pr. medsendt due
Sektion 52’s kontingent 2020: 100 kr. pr. medlem pr. 1. april betales senest 1. maj

Gebyrer og kontingent
overføres til
SPAREKASSEN KRONJYLLAND Reg.Nr:  9331 Konto.Nr: 3255 618 538

Der må medsendes unger på alle sektionens flyvninger med ældre duer i de uger,

hvor sektion 52 ikke selv afholder ungeflyvning.

Kurvene skal være pakket med mindst 26 hanner eller 28 hunner eller 28 unger.

 

Sektions-regnskabsfilen fra DdB’s Foreningsprogram sendes pr. mail senest før sliptid til
sektion52@sektion52.dk og bjelle4@yahoo.com

Sektions-resultatfilen fra DdB’s foreningsprogram sendes pr. mail senest mandag aften til
sektion52@sektion52.dk og  bjelle4@yahoo.com

Flyveresultater og foreløbige / endelige mesterskabsresultater offentliggøres på
www.sektion52.dk

Såfremt foreningen ikke deltager på ugens flyvning/flyvninger,

skal der senest fredag morgen meddeles afbud til Peter F. Jacobsen, Dan 019.

 

Opsamlingsplan i alle uger fra og med 18 til 32

127 Westend:  19.50      193 Hadsund:  19.50 i Randers    031 Randers:     20.00

142 Hadsten:   20.25      113 Hammel:  21.00                     019 Brædstrup:  21.45                                    

Det er foreningernes ansvar, at to mand hjælper chaufføren oppe i lastbilen med at stable kurvene,

samt sikre, at der er sat støttestænger bag kurvene.

 

Løsladelser og telefonmeldesystem
Løslader Allan Nielsen: Tlf. 3025 8227
Løsladelser: Via DdB's hjemmeside og via DdB's SMS-service.

 

Indberetning
Slagets første hjemregistrerede due på sektionens flyvninger skal indberettes til resultatlisten på nettet senest efter 15 min.  
Ved undladelse heraf tabes retten til sektionsvinderpræmien.
Fritagelse for ovenstående pga. fravær på slaget anmeldes til klubbens formand / indberetter.